Lớp huấn luyện nuôi con khỏe - dạy con nên người ( Phần 1)

 

Lớp huấn luyện nuôi con khỏe - dạy con nên người ( Phần 1)

 

LỊCH CHỦNG NGỪA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRẦN DIỆP KHANH

Phòng xét nghiệm y tế (medical laboratory/clinical laboratory) là nơi thực hiện các xét nghiệm về sinh học.

Chuyên khoa sản - kế hoạch hóa gia đình

Các dịch vụ chuyên khoa Nhi

Phòng xét nghiệm y tế (medical laboratory/clinical laboratory) là nơi thực hiện các xét nghiệm về sinh học.

Phòng xét nghiệm y tế (medical laboratory/clinical laboratory) là nơi thực hiện các xét nghiệm về sinh học.

Lớp huấn luyện kỹ năng nuôi dưỡng - chăm sóc trẻ em ngày 

Lớp huấn luyện kỹ năng nuôi dưỡng - chăm sóc trẻ em.

Quà tặng trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 

Khám Bệnh từ thiện cho đồng bào S'tiêng Huyên Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước.