Responsive image

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

( Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRẦN DIỆP KHANH
  2. Địa chỉ : 11/25 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 00
  4. Danh sách nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh:
    1. Danh sách nhân sự đã được Sở Y tế phê duyệt :

 

STT

 

Họ và tên

 

Số chứng chỉ hành nghề

 

Phạm vi hoạt động chuyên môn

 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

 

Vị trí chuyên môn

1

Nguyễn Thị Tám

000427/HCM-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h30 - 21h00

Bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật kiêm PT phòng khám CK Nội

2

Thái Thành Nhơn

000131/HCM-CCHN

Khám chữa bệnh Tai Mũi Họng

7h30 - 21h00

Phụ trách chuyên khoa Tai mũi họng

3

Nguyễn Thị Thanh Trúc

001216/HCM-CCHN

Khám bệnh ,chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

7h30 – 16h30

 

Phụ trách chuyên khoa Răng Hàm Mặt

4

Trần Mộng Thúy

003196/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

7h30- 20h30

(từ T2 đến CN )

Phụ trách Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

5

Nguyễn Văn Thịnh

000152/HCH- CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

7h30 - 21h00

Phu trách chuyên khoa Ngoại

6

Trần Thị Hoàng Hương

0015976/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên khoa Da Liễu

7h30 - 17h00

Phụ Trách chuyên khoa Da Liễu

7

Đoàn Thị Ngọc Diệp

001607/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

7h30-21h00

Phụ trách chuyên khoa Nhi

8

Hạ Thị Xuân Thảo

040925/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

7h30-17h30

 

Phụ trách chuyên khoa Mắt

9

Trần Đình Khôi

001358/HCM-CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

7h30 - 21h00

Phụ trách chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

10

Từ Thị Thi Anh

0003263/BL-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

7g30-20g30

(thứ 2,3,4,5,6)

7g30 – 17g00

(thứ 7, CN)

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

11

Trần Vĩnh Khanh

0015985/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h30 – 21h00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tổng hợp

12

Đinh Đắc Phú

0025207/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên Khoa Nội tổng hợp

17h - 20h30

(thứ 2,3,4,5,thứ 7, chủ nhật)

Khám bệnh, chữa bệnh, Chuyên Khoa Nội

13

Nguyễn Thị Mai Phương

0036623/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nội

7h30 - 21h00

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nội

14

Trương Hoàng Huy

008697/ĐNA-CCHN

 

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Ngoại tổng quát

 

7g30 -20g30

(thứ 3, 4, 7, CN)

7g30-16g30 (thứ 5)

 

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Ngoại Tổng quát

15

Huỳnh Bảo Thiên Kim

045593/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nội tổng quát

17g00-20g30

(thứ 2,3,4,5,6,7,CN)

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nội tổng quát

16

Vũ Kim Ngân

040124/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

17h-20h30

(thứ 2,3,4,5,6,7, thứ CN)

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

17

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

001596/BYT-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa Nội

13h-15h

(thứ 4)

7h30-11h30

(thứ 7)

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

18

Ngô Thị Hiền

045375/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nhi

7h30-20h30 (thứ 2,3,5,7 )

Khám bệnh, chữa bệnh, Chuyên Khoa Nhi

19

Phạm Thị Ngọc Thoa

000629/ST-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nhi

7h30 - 21h00

Khám bệnh, chữa bệnh, Chuyên Khoa Nhi

20

Phạm Nam Phương

0024226/HCM-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nhi

7h30 - 21h00

Khám bệnh , chữa bệnh, Chuyên Khoa Nhi

21

Nguyễn Thành Trung

0005725/GL-CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nhi

7g30-21g00

(từ thứ 2 đến CN)

Khám bệnh , chữa bệnh, Chuyên Khoa Nhi

22

Bùi Đức Thắng

030830/CCHN-BQP

Khám bệnh , chữa bệnh Chuyên Khoa Nhi

17h - 21h00

(thứ 2,3,4,5,6,)

7h30-21h00

(thứ 7, chủ nhật)

Khám bệnh , chữa bệnh, Chuyên Khoa Nhi

23

Võ Thành Long

043107/HCM-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

7h30 - 21h00

Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm

24

Trần Thị Mỹ Duyên

054605/HCM-CCHN

Chuyên khoa

Xét Nghiệm

7h30 - 21h00

Kỹ thuật viên

Xét Nghiệm

25

Thạch Xuân Hà

004413/TV-CCHN

Chuyên khoa

Xét Nghiệm

7h30 - 21h00

Kỹ thuật viên

Xét Nghiệm

26

Trần Văn Bình

048685/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên Kỹ thuật hình ảnh

7h30 - 21h00

Kỹ thuật viên Kỹ thuật hình ảnh

27

Đào Thị Ngọc Tú

0033590/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

 

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

28

Lê Thị Ngọc Ánh

048086/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

29

Phan Thị Kim Ngân

048382/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

30

Huỳnh Hùng Vỹ

0035607/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

 

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

31

Trần Phạm Hồng Yến

048223/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

32

Bùi Thị Thúy Hường

046425/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

33

Nguyễn Thị Tuyết Mai

046429/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

7h30 - 21h00

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 
Nổi bật
Hướng dẫn

Hướng dẫn đặt bệnh


Chuyên khoa
Tin tức

Sở Y tế TPHCM: Hội nghị đồng thuận về x...

Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình 'Tà...

Bộ Y tế quy định về phân loại thiết bị ...

Sở Y tế TP. HCM: Yêu cầu các bệnh viện ...

Sở Y tế TPHCM: Nhiều khả năng các học s...

Sở Y tế TPHCM: Cảnh báo về những quảng ...

TPHCM: Thành phố ra quân triển khai chă...

Sở Y tế TP.HCM: Chính thức triển khai t...

TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm Ghép tạng tr...

Sở Y tế TP.HCM triển khai kế hoạch khám...

Sở Y tế TP. HCM: Thông tin thêm về việc...

TP. Hồ Chí Minh: Sẽ có 03 trung tâm cấp...

Vương quốc Anh xem xét hỗ trợ TPHCM hìn...

Sở Y tế TPHCM tham quan học hỏi mô hình...

Sở Y tế TPHCM: Khởi động đề án phát tri...

Sở Y tế TPHCM: Cần một “Bệnh viện chấn ...

Nghị định số 24: Gỡ “nút thắt” mua sắm,...

TP Hồ Chí Minh: Sẽ hình thành khu công ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3

Sở Y tế TP.HCM: Làm rõ thông tin phản á...

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm Lịch

Danh sách nhân sự đã đăng ký Sở Y Tế TP...

VIÊM DA TIẾP XÚC DO KIẾN BA KHOANG

Sở Y tế TPHCM: Đã xác định được tác nhâ...

Thông báo lịch nghỉ lễ 2.9.2023

Phòng Khám Đa Khoa Trần Diệp Khanh tăng...

Hướng dẫn vỗ lưng long đàm cho trẻ đúng...

LỚP HỌC MIỄN PHÍ "DINH DƯỠNG CHO TRẺ DỊ...

Cùng nhìn lại những hình ảnh tại lớp họ...

Thông báo nghỉ Lễ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 12.2022

TỪ 01/10/2022 ĐẾN 31/12/2022 GIẢM HƠN 3...

Cộng đồng
Bác sĩ

LIÊN HỆ


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

THÔNG BÁO

Thông báo

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

TRẦN DIỆP KHANH

THỜI GIAN LÀM VIỆC

BUỔI SÁNG : TỪ 7H30 ĐẾN 11H30

BUỔI CHIỀU: TỪ 13H00 ĐẾN 20H00

LÀM VIỆC TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN.

Đ/c: 41/21 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ
Sự kiện
Liên kết
Bản đồ
...